บริการของเราเราบริการท่านด้วยสารเคมีไม่มีกลิ่นมีใบรับรอง MSDS จากผู้ผลิตบริการด้วยความสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยเสียหาย รักบ้านท่านเสมือนบ้านของเรา ผลงานและราคากล้าท้าให้ท่านพิสูจน์ เป็นกันเองเรื่องราคาและเงื่อนไข รับทำเป็นครั้งหรือสัญญาระยะสั้น – ยาว = 6 เดือนหรือ 1 ปี  เราทำความสะอาดบ้านท่านก่อนแพร่ยาและหลังแพร่ยาและหลังบริการเสร็จ ตบแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ากรุ บิวท์อิน ด้วยหัวอุดพีวีซี ตบแต่งด้วยหัวอุดสแตนเลส หัวอุดพีวีซี ใช้สว่านเจาะพื้นด้วยหัวเจาะเพชร พื้นบ้านท่านจะไม่แตกกระเทาะ ไม่ว่าพื้นกระเบื้อง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด กระเบื้องแผ่นใหญ่ - เล็ก ดูสวยงาม ท่านผิดหวังราคาและผลงานจากที่อื่น โปรดพิจารณาบริษัทเรา ท่านไม่ผิดหวังแน่

ความหมายของ MSDS (Material Safety Data Sheets) หรือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี หมายถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความอันตรายของสารเคมี, องค์ประกอบของสารเคมี, มาตรการการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสกับสารเคมีบริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบกำจัดปลวก


ปลวก (TERMITEN) เป็นแมลงร้ายที่มีการจัดระบบงานเป็นอย่างดี รังปลวกที่สร้างขึ้นนั้นจะอยู่ห่าง  มิดชิดยากแก่การค้นหา ในบางครั้งท่านจะเห็นปลวกบิน (แมลงเม่า) ปลวกเหล่านี้เป็นปลวกสืบพันธุ์ที่บินออกจากรังเก่าเพื่อสร้างอณาจักรใหม่ของมัน ปลวกไม่กินแต่ไม้เท่านั้น แต่ยังกินหนังสือ เสื้อผ้า และวัสดุอื่นที่ประกอบด้วยเซลลูโลส (CELLULOSE) 

กำจัดมด


มด (ANT)  เป็นแมลงที่มีอยู่มากตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป มันก่อความเสียหายและความรำคาญต่อคน บางครั้งกัดจนทำให้เป็นผื่นคัน และบางชนิดมีพิษก่อให้เกิดอาการบวมแดง และเจ็บปวด เชื้อโรคบางชนิดสามารถติดมากับมด ซึ่งมีผลต่อสุยภาพของคนในครอบครัว

กำจัดแมลงสาบ


แมลงสาบ (COCKEROACH) เป็นแมลงที่สกปรกกัดกิน ทำลายทรัพย์สินสิ่งของไม่เลือก และเป็นพาหะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คน เชื้อโรคต่างๆ จะติดอยู่ตามหนวด ขาและลำตัวของมัน เมื่อมันไปสัมผัสกับภาชนะเครื่องใช้ และอาหาร ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค กาฬโรค โรคบิด ไทฟอยด์ และพยาธิ

"หากท่านรักบ้าน  รักความสะอาด  รักความปลอดภัย
โปรดเชื่อใจ  เรียกใช้บริการจากเรา"